11/14/2018 - چهارشنبه 23 آبان 1397

Menu

مشاهده جزییات خبر


عنوان:برگزاری مستمر جلسات شورای تحول و ارتقای سرمایه های انسانی در منطقه 21

تاریخ:1397/8/14

نمایش تعداد بازدیدکنندگان:80

خلاصه خبر:

سیزدهمین و چهاردهمین جلسه شورای تحول و ارتقای سرمایه های انسانی منطقه 21 با هدف بررسی ارتقای گروه کارکنان هادیان شهر نوع دو این منطقه برگزار شد.

 


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 21، دو جلسه شورای تحول و ارتقای سرمایه های انسانی در منطقه21 به ریاست شهردار این منطقه و با حضور اعضای این شورا به صورت پیاپی و به منظور بررسی ارتقای گروه 177نفر از کارکنان هادیان شهر نوع دو این منطقه و درنهایت تصویب این موارد تشکیل شد.

 print
rating
  نظرات