07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

Menu

مراکز مخابراتی- پستی


ردیف نام اداره تلفن
آدرس
1
مخابرات وردآورد
وردآورد خیابان آزادي
2
مخابرات چيتگر شمالي
44196008
جاده مخصوص كيلومتر 12 بلوار شهرك آزادي
3   مخابرات توكلي تهرانسر   44501111   تهرانسر بلوار لاله خيابان قباد
 4   پست تهرانسر   44506600   تهرانسر،بلوار نيلوفر،خيابان  طهماسبي
5   مخابرات شهرك دانشگاه   44905555   شهرک دانشگاه