12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu

اداره روابط عمومی


 
سوابق تحصیل کاردانی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی واحد 47 تهران
کارشناسی معماری شهری دانشگاه علمی کاربردی واحد 47 تهران  
سوابق کاری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل فرمانداری تهران سال95
مشاور معاون استادار و فرماندار تهران سال95
دبیرهیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهر سال95
دبیر شورای اطلاع رسانی شهر تهران سال95           
 رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95
 رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد متکدیان شهر تهران سال 95
 رئیس کمیته اطلاع رسانی و فرهنگی ستاد اربعین شهرستان تهران از سال 95 تا 96
 رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات دوازدهیمن دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر تهران سال 96
 رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد خدمات سفر شهرستان تهران از سال 95 تا 96
 مشاور فرماندار دماوند
اداره روابط عمومی شهرداری منطقه 21 از سال 97 تاکنون
اطلاعات تماس 44562727
jangroei@tehran.ir