12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu
image
همجواری صنعت و سکونت
image
همجواری صنعت و سکونت
image
همجواری صنعت و سکونت
image
همجواری صنعت و سکونت
                                                            
 • image
  پورتال نواحی
 • image
  پورتال محلات
 • image
  سرگرمی
 • image
  مخاطبین خاص
 • image
  گردشگری مجازی
 • image
  راهنمای مراجعین
 • image
  پیوندها
 • image
  ستاد بحران
 • image
  مدیریت بازیافت
شهردار منطقه
حسن رحمانی- شهردار منطقه 21
ارتباط با شهردار|مشاهده رزومه

همجواری صنعت و سکونت...

با نضج گرفتن زندگی در تهران قدیم ( قاجار ) صنایع در اندازه ها و فرم های قدیم و جدید در آن شکل گرفت . برخی صنایع قدیم در محورهای بازار و ... به صورت سنتی شکل گرفتند و بعضی کارخانه ها در داخل و به خصوص اطراف شهرها مستقر شدند . سابقه گسترش بافت های صنعتی – کارگاهی – انبارداری بیشتر از بافت های مسکونی منطقه بوده است و عمدتاً به سال های دهه 1340و1350 باز می گردد که به شکلی محدودتر در دهه های اخیر نیز ادامه یافته است . این منطقه در اولین طرح جامع شهر تهران به عنوان پهنه اصلی استقرار کارخانجات صنعتی و فعالیت های وابسته به آن در نظر گرفته شده است .

با استثنای وردآورد و بخشی از چیتگر که از گذشته به ترتیب به صورت روستا و حاشیه نشین و دارای جمعیت بوده اند و نیز بخش محدودی از شمال تهرانسر که بافت آن مربوط به دهه 1350 می باشد ، بخش عمده بافت مسکونی منطقه ( شامل شهرک های فرهنگیان ، آزادی ، استقلال ، آسمان ، شهرداری ، دژبان ، دریا ، ثامن ، هواپیمائی کشوری ، چیتگر ، 22 بهمن و تهرانسر ) در سال های دهه 1360 و پس از آن گسترش یافته است .

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image