12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397

Menu
اخبار ناحیه سه
عملیات لکه گیری آسفالت و ایجاد سرعتکاه در سطح ناحیه3
1397/9/25-02:53
[ROTITR]
عملیات لکه گیری آسفالت و ایجاد سرعتکاه در سطح ناحیه3
[SOTITR]
برگزاری کلاس های آموزشی در سطح ناحیه 3
1397/9/20-03:19
[ROTITR]
برگزاری کلاس های آموزشی در سطح ناحیه 3
[SOTITR]
اهم فعالیت های خدمات شهری در سطح ناحیه 3
1397/9/20-02:51
[ROTITR]
اهم فعالیت های خدمات شهری در سطح ناحیه 3
[SOTITR]
برگزاری برنامه های کودک محور در ناحیه 3
1397/9/13-02:07
[ROTITR]
برگزاری برنامه های کودک محور در ناحیه 3
[SOTITR]
جلسه موحدی ارجمندی شهردار ناحیه سه با اولیا مدرسه ایمانی در خصوص بازیافت
1397/9/12-09:05
[ROTITR]
جلسه موحدی ارجمندی شهردار ناحیه سه با اولیا مدرسه ایمانی در خصوص بازیافت
[SOTITR]
نشست صمیمانه موحدی ارجمندی شهردار ناحیه سه با دانش آموزان مدرسه ایمانی با موضوع بازیافت
1397/9/12-09:02
[ROTITR]
نشست صمیمانه موحدی ارجمندی شهردار ناحیه سه با دانش آموزان مدرسه ایمانی با موضوع بازیافت
[SOTITR]
حضور دکتر آقاعلیخانی معاون منابع انسانی منطقه21 در ناحیه سه
1397/8/3-09:28
[ROTITR]
حضور دکتر آقاعلیخانی معاون منابع انسانی منطقه21 در ناحیه سه
[SOTITR]
اجرای عملیات لکه گیری هندسی آسفالت در خیابان های ولیعصر (عج) و شهید رجایی
1397/8/3-09:26
[ROTITR]
اجرای عملیات لکه گیری هندسی آسفالت در خیابان های ولیعصر (عج) و شهید رجایی
[SOTITR]
مشارکت دانش آموزان مدارس چیتگرشمالی در جداسازی پسماند خشک از مبداء در ناحیه سه
1397/8/3-09:23
[ROTITR]
مشارکت دانش آموزان مدارس چیتگرشمالی در جداسازی پسماند خشک از مبداء در ناحیه سه
[SOTITR]
تحویل پسماند خشک توسط پرسنل ناحیه سه در راستای اجرای طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا
1397/8/3-09:20
[ROTITR]
تحویل پسماند خشک توسط پرسنل ناحیه سه در راستای اجرای طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا
[SOTITR]