08/19/2018 - يكشنبه 28 مرداد 1397

Menu
اخبار ناحیه سه
اجرای طرح گفتگو در شهر با موضوع کتابخانه انسانی در ناحیه سه
1397/5/22-03:58
[ROTITR]
اجرای طرح گفتگو در شهر با موضوع کتابخانه انسانی در ناحیه سه
[SOTITR]
شستشوی المان های ترافیکی و شهری در ناحیه سه
1397/5/22-03:54
[ROTITR]
شستشوی المان های ترافیکی و شهری در ناحیه سه
[SOTITR]
اجرای طرح ویزیت رایگان توسط پزشک در ناحیه سه
1397/5/22-03:51
[ROTITR]
اجرای طرح ویزیت رایگان توسط پزشک در ناحیه سه
[SOTITR]
عملیات نصب تابلوی دیوارکوب در خیابان 55 به نام آفرینش
1397/5/21-03:26
[ROTITR]
عملیات نصب تابلوی دیوارکوب در خیابان 55 به نام آفرینش
[SOTITR]
برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نقش سبک زندگی در پیشگیری از دیابت در ناحیه سه
1397/5/21-03:17
[ROTITR]
برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نقش سبک زندگی در پیشگیری از دیابت در ناحیه سه
[SOTITR]
تحویل مخازن مخصوص جمع آوری پسماند خشک در بین شهروندان ویلاشهر در ناحیه سه
1397/5/21-03:12
[ROTITR]
تحویل مخازن مخصوص جمع آوری پسماند خشک در بین شهروندان ویلاشهر در ناحیه سه
[SOTITR]
شست و شوی جداول و گاردریل های پل شهید ارغوانی در ناحیه سه
1397/5/21-03:10
[ROTITR]
شست و شوی جداول و گاردریل های پل شهید ارغوانی در ناحیه سه
[SOTITR]
شست و شو و گندزدایی مخازن مکانیزه محله وردآورد در ناحیه سه
1397/5/21-03:08
[ROTITR]
شست و شو و گندزدایی مخازن مکانیزه محله وردآورد در ناحیه سه
[SOTITR]
جلسه فلاح نژاد شهردار ناحیه سه با رئیس و کارکنان اداره اجتماعی این ناحیه
1397/5/21-03:06
[ROTITR]
جلسه فلاح نژاد شهردار ناحیه سه با رئیس و کارکنان اداره اجتماعی این ناحیه
[SOTITR]
برگزاری مسابقه دارت ویژه کانون معلولین در محله شهرک شهرداری
1397/5/21-03:03
[ROTITR]
برگزاری مسابقه دارت ویژه کانون معلولین در محله شهرک شهرداری
[SOTITR]