07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

Menu
اخبار ناحیه سه
برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع تاثیر گیاهان آپارتمانی بر سلامت روان در ناحیه سه31-4
1398/5/1-12:14
[ROTITR]
برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع تاثیر گیاهان آپارتمانی بر سلامت روان در ناحیه سه31-4
[SOTITR]
برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت سلامت و بهداشت روان در ناحیه سه31-4
1398/5/1-12:10
[ROTITR]
برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت سلامت و بهداشت روان در ناحیه سه31-4
[SOTITR]
برگزاری برنامه شادستان در شهرک شهرداری ناحیه سه31-4
1398/5/1-12:05
[ROTITR]
برگزاری برنامه شادستان در شهرک شهرداری ناحیه سه31-4
[SOTITR]
الزام شرکت ها و صنایع به استاندارسازی پل های منصوبه روی انهار در ناحیه سه31-4
1398/5/1-11:59
[ROTITR]
الزام شرکت ها و صنایع به استاندارسازی پل های منصوبه روی انهار در ناحیه سه31-4
[SOTITR]
آشنایی شهروندان با نحوه جداسازی و مزایای جداسازی پسماند خشک از مبداء در ناحیه سه31-4
1398/5/1-11:53
[ROTITR]
آشنایی شهروندان با نحوه جداسازی و مزایای جداسازی پسماند خشک از مبداء در ناحیه سه31-4
[SOTITR]
آشنایی شهروندان با بیماری فشارخون, علائم و روشهای پیشگیری در ناحیه سه31-4
1398/5/1-11:44
[ROTITR]
آشنایی شهروندان با بیماری فشارخون, علائم و روشهای پیشگیری در ناحیه سه31-4
[SOTITR]
نظافت و پاکسازی محل اسکان کارگران خدمات شهری در ناحیه سه30-4
1398/4/31-09:35
[ROTITR]
نظافت و پاکسازی محل اسکان کارگران خدمات شهری در ناحیه سه30-4
[SOTITR]
نظافت و پاکسازی محل اسکان کارگران خدمات شهری در ناحیه سه30-4
1398/4/31-09:35
[ROTITR]
نظافت و پاکسازی محل اسکان کارگران خدمات شهری در ناحیه سه30-4
[SOTITR]
لایروبی و پاکسازی انهار خیابان داروپخش در ناحیه سه30-4
1398/4/31-09:33
[ROTITR]
لایروبی و پاکسازی انهار خیابان داروپخش در ناحیه سه30-4
[SOTITR]
شستشو و پاکسازی مخازن و زیرمخزنی های محله چیتگرجنوبی در ناحیه سه30-4
1398/4/31-09:26
[ROTITR]
شستشو و پاکسازی مخازن و زیرمخزنی های محله چیتگرجنوبی در ناحیه سه30-4
[SOTITR]