10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397

Menu
اخبار ناحیه سه
بازدید میدانی از سطح محله چیتگرشمالی با حضور موحدی ارجمندی شهردار ناحیه سه
1397/7/22-05:22
[ROTITR]
بازدید میدانی از سطح محله چیتگرشمالی با حضور موحدی ارجمندی شهردار ناحیه سه
[SOTITR]
بازدید شهردار ناحیه سه از مدارس چیتگر شمالی در خصوص تشریح موارد تفکیک پسماند
1397/7/22-05:20
[ROTITR]
بازدید شهردار ناحیه سه از مدارس چیتگر شمالی در خصوص تشریح موارد تفکیک پسماند
[SOTITR]
جلسه موحدی ارجمندی شهردار ناحیه سه با شورایاری محله چیتگرشمالی
1397/7/22-05:18
[ROTITR]
جلسه موحدی ارجمندی شهردار ناحیه سه با شورایاری محله چیتگرشمالی
[SOTITR]
نشست مسئولین شهرداری ناحیه سه با مسئولین بهزیستی وردآورد
1397/7/22-05:17
[ROTITR]
نشست مسئولین شهرداری ناحیه سه با مسئولین بهزیستی وردآورد
[SOTITR]
بازدید موحدی ارجمندی شهردار ناحیه سه از سرای محله چیتگرجنوبی و نشست با شورایاری این محله
1397/7/4-01:46
[ROTITR]
بازدید موحدی ارجمندی شهردار ناحیه سه از سرای محله چیتگرجنوبی و نشست با شورایاری این محله
[SOTITR]
توزیع اقلام بازیافتی همراه با آموزش به دانش آموزان مدرسه حضرت زینب در ناحیه سه
1397/7/4-01:41
[ROTITR]
توزیع اقلام بازیافتی همراه با آموزش به دانش آموزان مدرسه حضرت زینب در ناحیه سه
[SOTITR]
جشن آغاز سال تحصیلی با حضور معاون منابع انسانی منطقه 21 در مدرسه غدیر ناحیه سه
1397/7/4-01:29
[ROTITR]
جشن آغاز سال تحصیلی با حضور معاون منابع انسانی منطقه 21 در مدرسه غدیر ناحیه سه
[SOTITR]
آغاز سال تحصیلی در مدرسه شهرک غزالی با حضور موذن معاون ناحیه سه
1397/7/4-01:12
[ROTITR]
آغاز سال تحصیلی در مدرسه شهرک غزالی با حضور موذن معاون ناحیه سه
[SOTITR]
برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در ناحیه سه منطقه 21
1397/7/4-01:07
[ROTITR]
برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در ناحیه سه منطقه 21
[SOTITR]
نصب علائم ایمنی و تابلوهای ترافیکی در اطراف مدارس ناحیه سه
1397/7/4-12:16
[ROTITR]
نصب علائم ایمنی و تابلوهای ترافیکی در اطراف مدارس ناحیه سه
[SOTITR]