11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397

Menu

ارتباط با ما


     
   آدرس : تهرانسر – خیابان گلها – کوچه 16 – ساختمان شماره 2 شهرداری منطقه 21 – طبقه سوم – معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری – اداره تشکیلات و بهبود روشها

تلفن :44564226

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل
@tehran.ir sharifpour ارسال نمائید.