07/21/2018 - شنبه 30 تير 1397

Menu

اخبار اداره تشکیلات و بهبود روشها


جلسه بررسی فرآیند پیگیری پیام های بیسیم منطقه21 برگزار شد
ایجاد شده توسط : goldoust در 02/14/2018 03:02:28 ب.ظ

ادامه مطلب...


برگزاری دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیندها در منطقه 21
ایجاد شده توسط : niknedjad در 09/10/2017 04:11:33 ب.ظ

ادامه مطلب...


برگزاری جلسه تایید فرآیند های معاونت حمل و نقل و ترافیک
ایجاد شده توسط : niknedjad در 07/05/2017 03:17:40 ب.ظ

ادامه مطلب...


جلسه تایید فرآیند های معاونت فنی و عمران برگزار شد
ایجاد شده توسط : niknedjad در 07/05/2017 03:16:00 ب.ظ

ادامه مطلب...


جلسه بررسی فرآیند صدور مجوز حفاری برگزار شد
ایجاد شده توسط : niknedjad در 07/03/2017 11:45:27 ق.ظ

ادامه مطلب...


برگزاری جلسه بررسی فرآیند منتخب نواحی منطقه 21
ایجاد شده توسط : niknedjad در 05/30/2017 10:56:57 ق.ظ

ادامه مطلب...


دومین جلسه بازخوانی فرآیند های کاری در معاونت فنی و عمرانی
ایجاد شده توسط : niknedjad در 02/01/2017 02:45:52 ب.ظ

ادامه مطلب...


برگزاری جلسه احصاء فرآیندهای شناسایی شده در معاونت فنی و عمرانی منطقه 21
ایجاد شده توسط : niknedjad در 02/01/2017 02:44:44 ب.ظ

ادامه مطلب...