11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397

Menu

اخبار اداره تشکیلات و بهبود روشها


ملاقات با شهرداران محترم نواحی سه گانه در ارتباط با سند تدوین توسعه شهری منطقه21
ایجاد شده توسط : goldoust در 11/03/2018 09:28:24 ق.ظ

ادامه مطلب...


برگزاری دومین جلسه طرح تدوین اولویت توسعه صنعت، سکونت یا همجواری در منطقه21
ایجاد شده توسط : goldoust در 09/12/2018 10:42:29 ق.ظ

ادامه مطلب...


برگزاری اولین جلسه معرفی مجری "طرح تدوین اولویت توسعه صنعت، سکونت یا همجواری"
ایجاد شده توسط : goldoust در 09/04/2018 09:49:50 ق.ظ

ادامه مطلب...


جلسه بررسی فرآیند پیگیری پیام های بیسیم منطقه21 برگزار شد
ایجاد شده توسط : goldoust در 02/14/2018 03:02:28 ب.ظ

ادامه مطلب...


برگزاری دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیندها در منطقه 21
ایجاد شده توسط : niknedjad در 09/10/2017 04:11:33 ب.ظ

ادامه مطلب...


برگزاری جلسه تایید فرآیند های معاونت حمل و نقل و ترافیک
ایجاد شده توسط : niknedjad در 07/05/2017 03:17:40 ب.ظ

ادامه مطلب...


جلسه تایید فرآیند های معاونت فنی و عمران برگزار شد
ایجاد شده توسط : niknedjad در 07/05/2017 03:16:00 ب.ظ

ادامه مطلب...


جلسه بررسی فرآیند صدور مجوز حفاری برگزار شد
ایجاد شده توسط : niknedjad در 07/03/2017 11:45:27 ق.ظ

ادامه مطلب...