01/22/2019 - سه شنبه 2 بهمن 1397

Menu
ارتباط با مرکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز
     
 

تهرانسر، بلوارگلها ،انتهای خیابان یکم ،پارک ریما، مرکز تحقیقاتآموزش و مشاوره فضای سبز منطقه 21  -شعبه ریحان 

 تلفن 02144564217

آدرس الکترونیکی: Clinic.gologiah21@gmail.com

 
     
 

کیلومتر 11 جاده مخصوص جنب پمپ  بنزین بوستان دستواره  ،مرکز تحقیقات آموزش ومشاوره فضای سبز منطقه 21  شعبه مرجان 

تلفن :44907366

 
     
 

 

کیلومتر 16 جاده مخصوص خیابان 53 بوستان  یلدا مرکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز  منطقه 21 شعبه گلناز 

تلفن : 44786090