12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu

معرفی مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز


     
            
  مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه 21  با توجه به اهمیت آموزش‌های شهروندی و با هدف اشاعه فرهنگ نگهداری از فضای سبز و جلب انگیزه برای نیل به حفظ و نگهداری گیاهان موجود در فضای شهری و خانگی کماکان فعالیتهای خود را مانند گذشته انجام داده و با انجام فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی بیشتر سعی در گسترده نمودن بیش از پیش اقدامات خویش نموده است.

 اهم فعالیت های مرکز  به شرح ذیل می باشد:

1. برپایی دوره های آموزشی در تمام فصول و برگزاری کلاسها طبق تقویم آموزشی ارائه شده از طرف سازمان.
2. ارتباط با مراکز و تشکلهای مردمی نظیر مهدکودک ها، مدارس، خانه های سلامت، مساجد، فرهنگسراها و خانه های فرهنگ و ...
3. همکاری با شورایاری ها
4. برگزاری تورهای تفریحی-آموزشی
5. برپایی غرفه های مختلف با موضوعات فضای سبز در مناسبتهای خاص
6. پذیرش و نگهداری گلهای آپارتمانی شهروندان در هنگام مسافرت
7. درمان گیاهان بیمار شهروندان در مرکز
8. مشاوره گیاهپزشکی به صورت حضوری و تلفنی
9. بازدید از باغچه ها و گیاهان آپارتمانی شهروندان فعال
10. همکاری با مدارس جهت تدریس عملی علوم پایه ابتدائی
11. انجام فعالیتهای مرتبط با مرکز در مناسبات مختلف تقویم کشوری
12. پذیرش کارآموز
13. همکاری با دانشجویان در راستای انجام پایان نامه های علمی
14. انجام تحقیقا ت دانش آموزان مدارس منطقه در  گلخانه و آزمایشگاه مرکز.
15.  فعالیتهای فوق العاده با هدف ارتقای کمی و کیفی سطح آگاهی شهروندان در زمینه پرورش و نگهداری گل و گیاه
16. انجام تحقیقات علمی در آزمایشگاه شعبه 2