10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397

Menu
دیدار شهردار ناحیه دو منطقه 21 با جانباز سر افراز بیژن محمودی
1397/7/22-05:10
[ROTITR]
دیدار شهردار ناحیه دو منطقه 21 با جانباز سر افراز "بیژن محمودی"
[SOTITR]
غبارروبی گلزار شهدای شهرک استقلال واقع در ناحیه دو
1397/7/22-05:06
[ROTITR]
غبارروبی گلزار شهدای شهرک استقلال واقع در ناحیه دو
[SOTITR]
اقدامات اجرایی واحد 137 در محدوده ناحیه دو
1397/7/22-05:00
[ROTITR]
اقدامات اجرایی واحد 137 در محدوده ناحیه دو
[SOTITR]
جانمایی و نصب تابلو و المان های ترافیکی در محدوده ناحیه دو
1397/7/22-04:42
[ROTITR]
جانمایی و نصب تابلو و المان های ترافیکی در محدوده ناحیه دو
[SOTITR]
بازپیرایی فضای سبز شهری در ناحیه دو
1397/7/22-04:30
[ROTITR]
بازپیرایی فضای سبز شهری در ناحیه دو
[SOTITR]
اقدامات اجرایی واحد137 ناحیه دو به صورت مستمر انجام می پذیرد
1397/7/8-03:39
[ROTITR]
اقدامات اجرایی واحد137 ناحیه دو به صورت مستمر انجام می پذیرد
[SOTITR]
زنگ تحرک بدنی در دبستان پسرانه شهید باهنر ناحیه دو
1397/7/8-03:34
[ROTITR]
زنگ تحرک بدنی در دبستان پسرانه شهید باهنر ناحیه دو
[SOTITR]
نواخته شدن زنگ مهر در دبستان دخترانه سیدالشهدای ناحیه دو
1397/7/8-03:31
[ROTITR]
نواخته شدن زنگ مهر در دبستان دخترانه سیدالشهدای ناحیه دو
[SOTITR]
معابر منتهی به مدارس سطح ناحیه دو در آستانه مهر ماه جامه نو به تن کرد
1397/7/8-03:18
[ROTITR]
معابر منتهی به مدارس سطح ناحیه دو در آستانه مهر ماه جامه نو به تن کرد
[SOTITR]
اقدامات اجرایی واحد137 ناحیه دو در قالب اجرای طرح استقبال از مهر
1397/6/25-05:18
[ROTITR]
اقدامات اجرایی واحد137 ناحیه دو در قالب اجرای طرح استقبال از مهر
[SOTITR]