08/19/2018 - يكشنبه 28 مرداد 1397

Menu
برپایی مراسم مولودی خوانی در نمازخانه ناحیه دو به مناسبت سالروز پیوند آسمانی امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س)
1397/5/22-03:22
[ROTITR]
برپایی مراسم مولودی خوانی در نمازخانه ناحیه دو به مناسبت سالروز پیوند آسمانی امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س)
[SOTITR]
بازدید مستمر از مساجد ناحیه دو به منظور نیازسنجی برنامه های محرم و صفر
1397/5/21-03:48
[ROTITR]
بازدید مستمر از مساجد ناحیه دو به منظور نیازسنجی برنامه های محرم و صفر
[SOTITR]
تشکیل جلسه شورای بسیج پایگاه شهیدان مشرفی ناحیه دو
1397/5/21-03:45
[ROTITR]
تشکیل جلسه شورای بسیج پایگاه شهیدان مشرفی ناحیه دو
[SOTITR]
سه شنبه مهدوی در شهرک انصار ناحیه دو
1397/5/16-02:53
[ROTITR]
سه شنبه مهدوی در شهرک انصار ناحیه دو
[SOTITR]
اجرای طرح اوقات فراغت تابستانه شادستان در ناحیه دو
1397/5/16-02:44
[ROTITR]
اجرای طرح اوقات فراغت تابستانه "شادستان" در ناحیه دو
[SOTITR]
اجرای طرح سراسری لایروبی انهار روباز و روبسته در سطح ناحیه دو
1397/5/16-02:41
[ROTITR]
اجرای طرح سراسری لایروبی انهار روباز و روبسته در سطح ناحیه دو
[SOTITR]
نکوداشت روز قلم در ناحیه دو منطقه21
1397/4/25-03:04
[ROTITR]
نکوداشت روز قلم در ناحیه دو منطقه21
[SOTITR]
جلسه شورای روسای ادارات اجتماعی و فرهنگی نواحی سه گانه منطقه21 به میزبانی ناحیه دو
1397/4/25-03:00
[ROTITR]
جلسه شورای روسای ادارات اجتماعی و فرهنگی نواحی سه گانه منطقه21 به میزبانی ناحیه دو
[SOTITR]
اهم فعالیت های اداره خدمات شهری ناحیه دو در هفته سوم تیر ماه97
1397/4/25-02:51
[ROTITR]
اهم فعالیت های اداره خدمات شهری ناحیه دو در هفته سوم تیر ماه97
[SOTITR]
فرم دهی ترون های سطح ناحیه دو
1397/4/17-03:13
[ROTITR]
فرم دهی ترون های سطح ناحیه دو
[SOTITR]