07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

Menu

نمودار HSE


     
 

لطفا گزارشات حادثه و یا شرایط ناایمن را در قالب فایل های زیر ارسال فرمائید.

ابتدا با کلیک بر روی لینک مرتبط فایل مربوطه را دانلود نمایید و سپس فرم تکمیل شده را به پست الکترونیک واحد HSE منطقه (zareei-m @tehran.ir) ارسال نمائید.

           

1-فرم گزارش اعمال نا ایمن / شرایط نا ایمن (آنومالی)

2-فرم گزارش فوری

3-فرم گزارش مهم

4-فرم ثبت اولیه حوادث

5-فرم های پنج گانه ثبت حوادث

6-فرم درس آموزی از حادثه