12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu

 

ردیف

ناحیه  

خانه سلامت

آدرس

تلفن

1 یک  باشگاه نفت تهرانسر بلوار اصلی، ضلع شمالی بوستان نرگس 44525385
2 پاسداران بلوارشاهد شرقی، خ شهید طالبی، خ بنفشه، روبروی بوستان ارغوان 44529010
3 لاله بلوار نیلوفر غربی خ شهید بهشتی، خ شهید رجایی ، سرای محله یاس 44504080
4 دریا شهرک دریا، بلوار خزر، خ چهاردهم، سرای محله 44538047
5 دو  استقلال شهرک استقلال، بلوار عبیدی، بوستان استقلال 44530202
6 فرهنگیان-آزادی شهرک فرهنگیان، میدان فرهنگ، پشت مسجد امیرالمومنین (ع)، سرای محله 44542761
7 دانشگاه شهرک دانشگاه، ضلع شمالی، سرای محله دانشگاه 44905244
8  سه وردآورد وردآورد، خ امام حسین (ع) مقابل گلزار شهدا 44981141
9 ویلاشهر شهرک ویلاشهر، نبش کوچه 21،پ35 44181321
10 غزالی جاده مخصوص کرج، کیلومتر 14، خ 55، شهرک غزالی، روبروی درمانگاه 44181921
11 چیتگر شمالی چیتگر شمالی، خ جهاد، نبش ک 15، سرای محله 44184345
12 چیتگر جنوبی شهرک چیتگر جنوبی، خ بعثت، بوستان 22 بهمن 44196643
13 شهرداری شهرک شهرداری، ضلع شمالی، جنب حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) 44197710